רחוב

קלישר 11 כפר סבא

טל: 09-7670732

פקס: 09-9746628

Menu

קופת גמל להשקעה –גם גמיש. גם פטור ממס. 

יש לכם כסף פנוי ? רוצים לחסוך יותר? אז יש חלופה אטרקטיבית נוספת.

בנובמבר 2016 הושקה הלכה למעשה קופת הגמל החדשה להשקעה, המאפשרת חיסכון פנסיוני גמיש.
קופת הגמל החדשה להשקעה משחררת אתכם מ"נעילת" הכסף עד ליום בו תפרשו. קופות הגמל החדשות להשקעה מאפשרות לחוסכים העצמאיים ליהנות מיתרונות שאינם קיימים בקופות גמל אחרות, וביניהם משיכת הכספים בכל נקודות זמן, ללא תנאים, מגבלות או קנסות.
אם זה בדיוק מה שחיפשתם באפיק ההשקעה שלכם – כדאי שתמשיכו לקרוא.

לעצמאים ( וגם לשכירים הרוצים לחסוך בעצמם) בלבד
קופת הגמל החדשה מתאימה לחוסכים עצמאיים / פרטיים בלבד ומיועדת לתשלום הוני, חד פעמי, לחוסך או למוטביו או לחילופין כקצבה פטורה ממס החל מגיל 60+ , אתה, החוסך מחליט על האפשרות הרצויה לך !!!!.

גמיש ומשתלם
*משיכה בכל נקודת זמן.   כספי הקופה נזילים תמיד ללא מגבלות כגון תקופת ההפקדה וגיל. משיכת הכספים בכל עת אפשרית עם תשלום מס רווח הון בלבד
*קצבה מוכרת ופטורה ממס. באם תחליט למשוך את החיסכון שנצבר כקצבה ( מגיל 60+) , תהנה מקצבה פטורה ממס, ללא מגבלת גובה הקצבה.

חשוב לדעת :

-תקרת ההפקדה. 70,000 ₪ לשנה לחוסך ( לת.ז בכל הגופים המוסדיים)
-דמי ניהול – אתה כחוסך נהנה מדמי ניהול נמוכים הנהוגים בקופות הגמל.
-משיכת כספים הונית. משיכה בכל גיל כפופה לתשלום מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי
הקופה לא זכאית  לאיגרות חוב מבטיחות תשואה (אג"ח מיועדות)
-חלוקה במקרה של פרידה. על פי החוק, הכספים שבחשבון ניתנים לחלוקה תוך 45 ימים מקבלת פסק דין לחלוקת חסכון פנסיוני
-ניוד. ניתן לנייד את הקופות בין הגופים המוסדיים על מנת להשיג תשואות ודמי ניהול תחרותיים.
ההפקדה כשלעצמה אינה מזכה בהטבת מס כלשהי
-הלוואות. הקופה רשאית לתת הלוואות לעמיתיה בשיעור של עד 80% מהיתרה המנוהלת בקופה

דילוג לתוכן