מוצר "צעיר" יחסית בשוק ההון, מהלך של האוצר להחזיר את קופות הגמל ההיסטוריות עם יתרונות עכשוויים ( מהלך של האוצר להחזיר את הישראלים להרגלי חיסכון ), מוצר זה מאפשר את כל היתרונות שקיימים בפוליסת חיסכון בנוסף ליתרון משמעותי נוסף, אם התאפקתם ותמשכו את הכספים בגיל פרישה כקצבה חודשית, תהנו מפטור מלא ממס על הרווחים ( וזה שווה מון כסף).

קיימת מגבלה על הפקדה של 70 אלף ₪ בשנה לכל לקוח.

יתרונות: הטבות מס בגיל פרישה, נזילות. דמי ניהול נמוכים.

חסרונות: מגבלה על גובה ההפקדה השנתי.

פוטנציאל תשואה: טווח רחב של תשואות בהתאם לרמת הסיכון, קיים סיכוי להפסדים.