בשנים האחרונות אנשים גילו שמקור הרווחים העיקרי של הבנקים – אשראי, עשוי להיות גם מקור הרווחים שלהם.

על מה אנחנו מדברים?

הלוואות ישירות בין לקוחות פרטיים לאנשים אחרים (Peer to Peer), קיימים כיום בישראל מספר פלטפורמות לביצוע הליך זה, אם באמצעות חברות או באמצעות חברות דיגיטליות, הרעיון מאוד פשוט לאפשר מתן הלוואות ללווים לאחר ביצוע הליך חיתום, את ההלוואה שמאושרת נממן ממאות לקוחות כך שרמת הסיכון קטנה משמעותית במקרה של אי פירעון. לאחרונה חברות אלו נכנסו תחת פיקוח מה שמגביר את אמון הצבור במכשירים אלו.

יתרונות:  תשואה גבוה ביחס לסיכון, אפשרי בהשקעות סכומי כסף נמוכים, שקיפות ויכולת צפייה באופן חלוקת הכספים ללווים

חסרונות : חשיפה להפסדים במקרה שהלווה לא עמד בהחזרי ההלוואה ( חשוב לציין שקיימים לא מעט מגבלות כדי לצמצם את הסיכון להפסד או לצמצמו).

פוטנציאל תשואה : 3%-7% ,קיים סיכוי גם להפסדים.